Jak mluvit s dětmi, aby nás poslouchaly

„Komunikace nejsou jen slova.“ Děti jsou inteligentní a vnímavá stvoření a stejně jako my dospělí, potřebují cítit, že jsou přijímány se vším, co k nim patří.
My rodiče, učitelé, lektoři, chceme být dětem oporou, chceme je rozvíjet a vychovat z nich šťastné bytosti.Podstatná část našeho úkolu spočívá v komunikaci, která se s věkem dítěte vyvíjí.

Hlavní body semináře

  • Naše emoce
  • Naslouchání – buďte dítěti pozitivním koučem
  • Formy komunikace – verbální, neverbální
  • Jak se naše komunikace vyvýjí s dítětem / Jak se dítě vyvíjí s naší komunikací

Leden 2020 od 18.00 do 20.00 hod. Cena: 400,- Kč
Účast je bez dětí.