KONTAKT


  Souhlasím se zpracováním Osobních údajů Správce iChange z.s., IČ:06718736 v rozsahu zařazení do databáze Provozovatele v elektronické podobě za účelem zasílání dalších informací týkajících se činnosti správce (tj. jakékoliv sdělení ohledně nabízení či podpory obchodů a služeb Správce)
  Tento souhlas je dobrovolný a můžu jej kdykoliv odvolat na adrese info@ichange.tech

  Jsem si vědom/a, že mám právo na svobodný přístup k informacím o zpracování mých osobních údajů a další práva dle příslušných zákonných ustanovení. Další informace se zpracováním osobních údajů, včetně možnosti uplatnění Vašich práv naleznete v aktuální verzi "OBCHODNÍ ZÁSADY" na našem webu.

  ANONE

   

   

   

   

  iChange z.s.
  IČO: 06718736

  Vzdušná ul. 60/5
  460 01 Liberec

  e-mail: info@ichange.tech