Osobní rozvoj

“Můžeme mít buď výmluvy, nebo výsledky. Nikdy ne obojí.”


Co nás vede k rozvoji sebe sama?


Říká se, že život je o neustálých výzvách.

Velký rozdíl je v tom, zda se díváme na svůj život, nebo chceme napodobit to, co se nám líbí u druhých.

Cesta každého z nás jde přes vrcholy a údolí. U každého takového úseku je prověřována jiná naše součást, jiná dovednost, pomáhá nám jiná zkušenost a odhodlání.


Co vám můžeme poskytnout my?


My pomáháme lidem v nalezení toho, co je pro některé takové úseky a období života podstatné. Uvidět a pojmenovat, zhmotnit a vnést do života. Pomáháme uplatňovat skutečný potenciál. Pro sebe a pro druhé.

Pokud se to opravdu děje, pak jsme svůj život každý za sebe prožili, a ne jen přežili.

Náš vnitřní ukazatel

  • I když si to mnozí lidé nechtějí připustit, celý náš život je ovlivněn našimi základními INSTINKTY. Ty z velké části určují naše potřeby a jejich naplnění. A protože to jsou instinkty, jsou tak trochu skryté pod naší myslí, ale v určitých situacích se postaví do popředí našeho vnímání, chování, určují naše priority. Bez jejich pochopení zůstáváme pod jejich vlivem, a předáváme jim moc nad výsledky, které by mohly být ale lepší a uspokojivější. Práce s nimi je základem naší zralosti v emoční inteligenci.

Když neznám sebe, nemohu poznávat ani druhé

  • Znáte a chápete základy své osobnosti? Oblasti, které vás směrují natolik, že i když byste to někdy chtěli jinak, někde uvnitř je vliv, který jedná a “myslí” za vás? Náš OSOBNOSTNÍ TYP je poskládán z mnoha částí, které jsme si vytvořili v dětství, a pokud ho pochopíme, umíme s ním pracovat, dotvářet ho do k naší představě o realizaci, úspěchu, spokojenosti, naplnění.

Všechny odpovědi máme v sobě, stačí se správně zeptat!

  • Otázky a odpovědi na ně – každodenní součást života. Jsou ale takové otázky, na které není tak jednoduché si odpovědět, jsou pod vlivem mnoha dalších okolností a souvislostí. Ovlivňuje nás pak v rozhodování obava, zkušenost, nezkušenost, předjímání, přání založená na touze, která ale třeba neumí posoudit ta opravdová rizika. Učíme klienty nastavit KRITICKÉ MYŠLENÍ a SEBEKOUČINK, které nám pomáhají nalézt vlastní cestu, s uspokojením ze své odpovědnosti za vlastní život.

Někdy to stojí v životě “za houby”…

  • Každého člověk bez výjimky potkají v životě situace, které nelze dopředu odhadnout, domyslet jejich dopad, nejde je prožít “nanečisto” a být na ně připraven. Otočí nám život naruby. Potřebujeme v nich často i pomocnou ruku v podobě nezúčastněného průvodce, který ukazuje světlo ve tmě. Poskytujeme PROVÁZENÍ V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH.


PROČ bychom se, proboha měli měnit nebo na sobě ještě víc pracovat? Proč na sobě nepracují a nemění se ostatní? To se mám já přizpůsobovat?

Pokud si kladete podobné otázky, možná nejste připraveni žít svůj nejlepší život, jaký si přejete. Když jste se ale dostali na tyto stránky, po nějaké změně toužíte, víte, že chcete objevit snazší cestu, dosáhnout na další schůdek seberealizace.

První, co by mohlo pomoct k nalezení nějaké motivace, je desatero nejčastějších otázek, které si můžete stáhnout. Není-li žádná z těch otázek ta, která vám leží na srdci, najděte tu svoji správnou. Ta vás povede k odpovědím…